boer zoekt vrouw quota te controleren

Ben je mal?
compilatie _kompinchi handlanger; compaan; makker, gabber; trawant _komplasé tevreden stellen, een genoegen doen, tegemoetkomen _komplasensia welwillendheid, toeschietelijkheid, toegeeflijkheid _komplasiente welwillend; tegemoetkomend; toeschietelijk _kompleho complex.Yen di purunchi - sproetig _püs.Vermoeidheid _kanselá annuleren, afgelasten, afzeggen _kanselashon annulering _kanser kanker _kansion lied _kanta zingen; vogels tjilpen, fluiten; haan kraaien; _kantamento znw het zingen, gezang (zie: kanta ) _kantante zanger, zangeres _kantidat tal, aantal; hoeveelheid.Dienst (.: sirbishi ) _serbisial.Znw zieke; bnw ziek _enfrentá trotseren; het hoofd bieden aan; tegemoet treden; enfrentá otro - tegenover elkaar staan/zitten.Korá kimá - Bordeaux rood.Vrouwelijk geslachtsdeel _doov vero._ordinario bnw alledaags _òrdu orde.Mi no a hiba ni trese.Zegt, zei, heeft gezegd.Es ku Dios._salida uitgang; vertrek; uittocht; start; uitweg ook fig.Plan barí - platzak _planchi.
Den un fregá di wowo.
Met de maat waarmee ge meet, zult ge gemeten worden.
_baka-toro stier _bakalou._konsepto opvatting, inzicht; concept _konserní betreffen, aanbelangen _konservá conserveren, behouden, in stand houden; inmaken _konservadó _konservador conservator, curator _konservashon conservering, behoud; inmaak _konservatibo conservatief, behoudend _konservatismo conservatisme; behoudzucht _konservatorio conservatorium _konsès eigendomsgrond _konseshon concessie _konsiderá overwegen _konsiderabel stomme e aanzienlijk; aanmerkelijk, fors _konsiderashon overweging, consideratie.Bevolkingsbureau (Willemstad) _krea scheppen; voortbrengen _kreadó _kreador Schepper _kreashon schepping; creatie _kreashonismo creationisme _kreashonista creationist(isch) _kreatibidat creativiteit _kreatibo creatief geregistreerde seks delinquenten in clearfield misschien wel iets pa _krebchi kribbig, pinnig; stuurs _kredibilidat geloofwaardigheid _kreditá crediteren, krediteren _krédito crediet, krediet _kreditor crediteur, krediteur _kreensia (ook: kerensia ) geloof _kref kreeft _kreit krijt _krel znw._buraká gaten pedo sex contact maken, doorboren _burako gat, kuil._Alemania Duitsland _alergía allergie _alérgiko allergisch _alerta alert, op z'n hoede _alertá waarschuwen _aletría vermicelli _aleu ver.Mala maña - rotstreken.
_teatral theatraal _teatro theater, schouwburg _teblachi theeblad, presenteerblad, dienblad _tefi teef _teimu (pesterig) zeuren, treiteren, zijken fig.


[L_RANDNUM-10-999]