bond fund vaste looptijd

Aanvullende informatie over de beleggingsdoelstellingen en het beleid van het Fonds kunt u terugvinden in het Prospectus van het Fonds.
Het Fonds is bedoeld voor beleggers die bereid zijn een hoog risiconiveau te aanvaarden.Wanneer een obligatiemarkt een laag aantal kopers en/of een hoogaantal verkopers heeft, kan het moeilijker zijn om bepaalde obligaties tegeneen verwachte prijs en/of tijdig te verkopen Dit Fonds kan derivaten gebruiken om zijn beleggingsdoelstellingen te realiseren of om het fonds te beschermen tegen prijs-.De schaal gaat van 1 (zwakste risico, gepaard met een potentieel lagere opbrengst) tot 7 (hoogste risico, gepaard met een potentieel hogere opbrengst).Alle fondsen noteren in euro.Deze rekent hiervoor een commissiepercentage aan dat eveneens vervat zit in de afgerekende wisselkoers.Verder wordt ook gebruikt als een hedgingtechniek, duration immunisation genoemd, want als men een portefeuille samenstelt met duration nul, loopt men in theorie immers geen renterisico.In theorie zou men in plaats hiervan ook kunnen werken met een andere rentevoet.Portefeuille Totaal_activa (21/9/2017) USD.909.491.852 Totaal aantal aandelenposities 0 Totaal aantal obligatieposities 139 Asset Allocation Bond.31 Cash.13 Other.51 Convertible.In dat geval worden de ontvangsten van alle obligaties in de berekening betrokken.In volatiele tijden verkiest men een portefeuille met een lage Duration en in stabiele tijden kan men gerust wat meer risico aan en neemt men een hogere Duration met een hogere return.Risico Kredietrisico Kredietrisico Het verliesrisico door verzuim dat zich kan voordoen wanneer een uitgever er niet in slaagt om bij vervaldatum betalingen uit te voeren van hoofdsom of intresten.De d is de wiskundige notatie voor een (ultrakleine) verandering.
Waarbij K de Contante Waarde (c.q.
Dit kan worden aangetoond met behulp van de wiskundige differentiatie-techniek: (dK/K di (dK/di.


vrouw zoekt man koblenz />

Hoewel duration en zijn afgeleiden zoals de modified en Macaulay-duration zeer vaak gebruikt worden zijn er enkele tekortkomingen die te wijten zijn aan de vooronderstellingen die men heeft gemaakt bij de opbouw van het model.Hoe hoger de risicocategorie van het fonds, hoe hoger de potentiële opbrengsten, meer tevens hoe groter de kans op verlies.Europees Paspoort, ja Munt van Notering EUR Publication NV Duurtijd onbepaald Registratie en ontvangst van aanvragen tot Elk verzoek om inschrijving op/terugbetaling van aandelen/deelnemingsrechten lokale boerderijen essex van het fonds kan worden ingediend en geregistreerd via onze Transactiesite.Instapkosten.00, uitstapkosten.00, beurstaks uitstap.00.71, roerende voorheffing op dividend 30, mogelijke bijkomende kosten, fonds in vreemde valuta.Het nut hiervan is dat hiermee (behoorlijk) exact berekend kan worden wat de effecten zijn van een verandering in de marktrente, en daarmee van het rendement van de lening.Een obligatie met een duration van 8 jaar heeft bij een rendement van 5 een modified duration van.6 jaar.Hoger risico, potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst Deze indicator toont hoe het Fonds ingedeeld wordt op het gebied van risico versus potentiële opbrengsten.Elke werkdag centraliseert Keytrade Bank al deze verzoeken geplaatst vanaf 11u30 (Belgische tijd) van de vorige dag (D-1) of de vorige werkdag tot 11u30 van dag D en stuurt deze onmiddellijk naar haar correspondent die op zijn beurt de verzoeken voor uitvoering doorstuurt om 13uur.


[L_RANDNUM-10-999]