de vervaldag van een optie

Call-optie, recht tot kopen, plicht tot verkopen, put-optie.
De schrijver van de optie daarentegen, is verplicht de aandelen te leveren aan de vooraf overeengekomen prijs (bvb.
Stel dat de koers tijdens de looptijd van de optie naar 160 euro stijgt, dan loopt u een vervaldatum van gewone aandelen reƫle kans dat u aangewezen wordt om 100 aandelen te leveren aan 140 euro per stuk.Voorbeeld: Jij hebt een put-warrant die je het recht geeft om aandeel X aan 40euro te verkopen.Looptijd: U kan uw recht als houder van een optie slechts uitoefenen tijdens de looptijd van de optie.Looptijd en expiratie bewerken Voor normale opties zijn gestandaardiseerde looptijden afgesproken.Uw initieel kapitaal is aldus veilig gesteld.Voor deze verplichting ontvangt u een premie van 10 euro, of in totaal 100 x10 1000 euro.Vanaf 15:30 uur wordt dus dertigmaal op elke ronde minuut de indexstand genomen om de expiratiekoers te berekenen.Nederlandse aandeelopties, nederlandse indexopties, amerikaanse opties.U twijfelt tussen de aandelen verkopen of behouden.Hieronder ziet u een overzicht van de expiratietijd van de maandopties.Toegankelijk voor alle beleggers, handelaren en market makers.Wie een calloptie koopt, krijgt daarmee het recht om een bepaalde onderliggende waarde binnen een gedefinieerde periode te kopen tegen een van tevoren vastgestelde prijs.Daarmee kan u profiteren van een stijging van de Bel 20 index, die bijvoorbeeld 3 500 punten noteert.Intussen wil u de 100 aandelen wel beschermen tegen een eventuele koersdaling.Voor een put-optie geldt precies het omgekeerde: uitoefenen wordt interessant als de uitoefenprijs hoger is dan de aandelenkoers.Recht tot verkopen, plicht tot kopen, uit bovenstaand schema blijkt duidelijk dat call- en put-opties twee verschillende soorten contracten zijn.
Aandelenopties zijn meestal van het Amerikaanse type, terwijl indexopties meestal van het Europese type zijn.
Het aflopen van contracten noemt men expiratie.Had u de put-verzekering evenwel niet genomen dan zou het verlies zwaarder geweest zijn,.Meestal ook via brokers, maar het betreft hier alleen transacties tussen banken en het matchen gaat volledig buiten de beurs (en is derhalve niet zichtbaar voor de rest van de markt).De prijs blijft echter het resultaat van de variabelen die men gebruikt in het model, en de prijs kan derhalve nooit bepaald worden omdat deze variabelen slechts schattingen zijn die per optiehandelaar kunnen verschillen.Daarbij heeft u de keuze uit diverse type opties: aandeelopties, indexopties, valutaopties en opties op futures.Doet de houder niets voor de vervaldag, dan zullen de volgende dag alle verplichtingen van de schrijver vervallen.Bent u benieuwd wanneer de expiratie van uw opties plaatsvindt?Doorgaans niet voor heel grote transacties.TOP Opties als onderdeel van een portefeuillestrategie Opties of andere afgeleide producten kunnen als op zichzelf staande beleggingen worden gebruikt.Een optie is een afgeleid product, ofwel een derivaat.Uitoefenprijs (ook wel strike )- Hoe kleiner het verschil tussen uitoefenprijs en koers van de onderliggende effecten, hoe hoger(?) het risico, hoe hoger de optiepremie boven op de intrinsieke waarde.


[L_RANDNUM-10-999]