geslacht dader lijst staat washington

Persoonlijk leefde hij voortdurend met de geslacht bepaling vergadering pijn die het seksueel misbruik in de Kerk bij hem had opgeroepen.
Na zijn licentiaatsstudie in de theologie behaalde hij in 1961 het doctoraat in de theologie met een proefschrift over de middeleeuwse theoloog Henri van Gent.
Men buigt zich pas de laatste jaren over wat daartussen ligt.
Hij zei dat in vroeger tijden ook anders tegen dit soort zaken werd aangekeken en dat seksueel misbruik niet alleen in de Kerk voorkwam, maar dat - waar het voorkwam in de Kerk - het wel twee keer zo erg.In 1985 werd hij benoemd tot relator van de buitengewone synode naar aanleiding van 20 jaar Vaticanum.Op moraal vlak verzette hij zich echter meermaals tegen de ontwikkelingen in België.Anno 2008 is hij lid van de Congregatie voor de Evangelisatie van de Volkeren, de Congregatie voor de Riten nieuwste datingsites en de Sacramenten, de Congregatie voor de Oosterse Kerken en de Congregatie voor het Katholiek Onderwijs.Johan Verstraeten aan de Faculteit theologie en religiestudie Leuven is actief bezig met deze thema's.Geroepen tot vrede met God en met de mensen : zonde, bekering en vergeving (S.l. .( Davidsfonds, 1984, isbn ) De avond voor zijn lijden en dood ( Persdienst Aartsbisdom, 1985) Verheug U Maria : bezinning en gebeden rond de blijde geheimen van de Kersttijd ( Katholieke Kerk, 1985) Zalig zijt Gij : een paasoverweging bij de acht zaligsprekingen ( Bisdom Mechelen.in: Rondom gezin, jrg.Hij werd samen met Henri de Lubac, Jozef Glemp, Joachim Meisner, Jean-Marie Lustiger, Alfonso López Trujillo en Carlo Maria Martini tot kardinaal gecreëerd.
Een belangrijk aandachtspunt sinds 2001 werd de dialoog met de islam in Europa.
Het gerechtelijk onderzoek rond seksueel misbruik in de Belgische kerk is evenwel niet afgerond en wacht nog op een juridisch besluit.(Damon, 2004, isbn ) Sociale bewegingen en hun christelijke identiteit / in: De gids op maatschappelijk gebied, jrg.Het gegeven dat de Belgische politieke overheden wetgeving stemden waarbij abortus en euthanasie gelegaliseerd werden, en dat België na Nederland als tweede land ter wereld is het huwelijk voor partners van gelijk geslacht opengesteld heeft, speelde volgens verscheidene Belgische kranten niet in zijn voordeel.De bisschoppen Emiel-Jozef De Smedt, Jules Victor Daem, Jean Huard en Guillaume Marie van Zuylen waren mede-wijdende bisschoppen.In zijn afscheids homilie op 10 januari in de Sint-Romboutskathedraal te Mechelen benadrukte hij zijn liefde voor de Kerk, die hij zijn leven lang gekoesterd heeft.Ook voor de liturgie, als de Kerk op haar mooist, zo prees hij.( Institut d'Etudes Theologiques, 1989) Wie is God voor u : gesprekken met jongeren ( Unistad, 1990, isbn ) Gods goede woord voor het gezin: gesprekken met ouders / Godfried Danneels; Iny Driessen ( Unistad, 1991, isbn ) Tussen twee encyclieken : Rerum novarum en Centesimus Annus.Krachtens zijn functie was hij ook grootkanselier van de Katholieke Universiteit Leuven en de Université Catholique de Louvain en zat hij in beide instelling de Inrichtende Macht voor.108-111 Hopen en bidden : gedachten bij het Onzevader (Lannoo, 2006, isbn ) In de vuurlinie : armworstelen met de pers / Peter Frans Anthonissen, Godfried Danneels, Pascal Paepen.Ten slotte hield hij een lezing voor de gelovigen en de priesters van het bisdom Cleveland over de beloften van de liturgische vernieuwing.( Biblica, ) Hoe vandaag het geloof doorgeven?


[L_RANDNUM-10-999]