vervaldatum van pag ibig bijdrage

Org nl Bloed vormde de grondslag of het fundament van de verzoeningsregeling, en de kracht (afgebeeld door hoornen) van de offerregeling berustte op bloed.
Tl Ang Nakapagpapagaling na Bisa ng Pulot-Pukyutan.
Org nl Daniël 9:27 luidt: En hij moet het verbond voor de velen én week lang ofte vrouwen leren kennen Oostenrijk wel zeven jaar van kracht laten blijven; en op de helft van de week zal hij slachtoffer en offergave doen ophouden.
Org nl Jezus wees op het gevaar van het naleven van door mensen bedachte tradities toen hij tegen de toenmalige religieuze leiders zei: Gij hebt het woord van God krachteloos gemaakt ter wille van uw overlevering.Tl Gayunman, naging maikli ang ginhawang nadama ng mga kapatid sapagkat noong Mayo 30, 2001, pinawalang- bisa ng Hukumang Panlunsod ng Moscow ang desisyon ng mababang hukuman at ipinag-utos ang isang ganap na muling-paglilitis ng kaso.Found 377 sentences de gevaarlijke sex date gratis te downloaden matching phrase "bisa".Found in.Org nl Nu zijn het ministerie en de Russisch-orthodoxe kerk overeengekomen dat alle iconen in kerken een speciaal identificatieteken zullen krijgen, dat alleen zichtbaar is onder een uv-lamp.Example sentences with "bisa translation memory add example tl Gayunman, ang gayong mga katangian na resulta ng paglilipat ng isang gene ay may limitadong bisa.Tl (Galacia 6:5) Walang awtoridad ang isang asawang lalaki na ipawalang- bisa o kanselahin ang gayong panata.Org nl Jehovah toonde dat hij Aäron had vergeven doordat hij diens aanstelling tot hogepriester handhaafde.Tl Tumawag sa telepono ang lalaki, kinausap ang mga awtoridad, ipinawalang- bisa ang ilegal na pagpapasara, at ipinasauli ang lahat ng nakumpiskang salansan ng mga papeles.Welcome to the Pag-ibig Fund Online Registration System!Tl (Hebreo 10:1-4) Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus, pinawalang- bisa ng Diyos ang tipang Kautusan, dahil hindi na ito losas 2:13-17; Hebreo 8:13.Click Continue to register.
Tl Lahat ay sangkot dito, mula sa pagpapawalang- bisa sa tiket dahil sa maling pagparada hanggang sa pandaraya upang makatanggap ng pinansiyal na mga tulong mula sa EU para sa agrikultura o sa iba.
Tl Pahina 17 Anong sangkap ang ginamit na sagisag ng kasunduang may bisa?Org nl Indien Aäron echter eveneens met melaatsheid zou zijn geslagen, zou dit volgens Gods wet zijn aanstelling als hogepriester ongeldig hebben gemaakt (Le 21:21-23).Tl Ngayon, sa bisa ng kasunduan sa pagitan gewoon sex dating apps ng Ministri at ng Simbahang Ruso Ortodokso, lahat ng imahen sa simbahan ay lalagyan ng pantanging marka, na makikita lamang kung itatapat sa ilalim ng ilaw na ultraviolet.Tl Angkop naman na magpadala ng E-mail at tumawag sa telepono, ngunit huwag maliitin ang bisa ng isang makalumang sulat-kamay na liham.Org nl De man belde de betreffende autoriteiten en zorgde ervoor dat de onwettige sluiting tenietgedaan werd en de documenten teruggegeven werden.Tl Tutal, may bisa pa rin naman ang kanilang pag-aasawa sa paningin ni Jehova; sila pa rin ay isang laman.
Tl At ang dakilang pag-ibig na iyan ang nagbibigay- bisa sa panalangin.


[L_RANDNUM-10-999]