volwassen persoonlijke diensten

Voordat u tot boeking overgaat, verschijnen de totale kosten van het ticket, inclusief alle Belastingen en Heffingen, op uw scherm.
In de beschikbaarheid van een Attractie en de gedane prijsopgaven kunnen zonder bericht vooraf wijzigingen worden aangebracht totdat de Voucher is verstrekt.Het niet gebruiken van vluchtonderdelen U gaat ermee akkoord dat u geen ticket(s) koopt met onderdelen waarvan u geen gebruikmaakt, zoals zogenoemde "point-beyond"-, "hidden-city"- of "back-to-back"-tickets.De content en de informatie op deze Site (prijzen en beschikbaarheid van reizen daaronder begrepen alsmede de voor de levering van deze content en informatie gebruikte infrastructuur, zijn eigendom van m en/of de Reisaanbieders.Het bedrag van deze kosten wordt door ons voldoende geacht om het door ons aan het autoverhuurbedrijf verschuldigde bedrag te betalen, maar kan meer of minder zijn dan het bedrag dat wij in verband met uw reservering daadwerkelijk aan het autoverhuurbedrijf wegens belastingen, heffingen.Op dat moment werden geen overtredingen gevonden.
Ongeacht of u hiermee een commercieel doel voor ogen heeft, is het tevens verboden: met behulp van een robot, spider of scraper of via een ander geautomatiseerd of handmatig proces met welk doel dan ook toegang te verkrijgen tot de content en de informatie.
Annulering: U gaat akkoord met het annulerings- en no show-beleid van het hotel, alsmede met de aanvullende (leverings)voorwaarden die op uw reservering of tijdens uw verblijf in het hotel van toepassing mochten zijn, zoals voor bepaalde door het hotel aangeboden diensten en/of producten (de leveringsvoorwaarden.U dient deze Derden tevens in kennis te stellen van alle Voorwaarden die op de via deze Site aangeschafte producten en diensten van toepassing zijn, met inbegrip van alle daarop van toepassing zijnde regelgeving en beperkingen.Name Your Own Price -autoverhuurservice Aanvullende beperkingen.Deze kosten zijn niet inbegrepen in de totaalprijs van het ticket of de belastingen en heffingen die op onze website vór de aankoop worden vermeld.M en de Reisaanbieders zijn niet verantwoordelijk voor fouten of vertragingen bij de beantwoording van een Boekingsaanvraag, zoals fouten of vertragingen als gevolg van een onjuist e-mailadres of andere door u aangeleverde gegevens, dan wel als gevolg van andere technische problemen die buiten hun macht.Genoemde bijdragen komen overeen met de mening van de auteur en niet noodzakelijkerwijs die van de aanbieder.M is niet verantwoordelijk voor directe of gevolgschade als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van het Privacybeleid vanwege een inbreuk op de beveiliging of een technische storing.Alleen productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan.
Vrijwaring U verbindt zich Priceline en Betrokken Partijen te vrijwaren en ten behoeve van hen verweer te voeren tegen alle aanspraken, (rechts)vorderingen, eisen, verhaal, schade, verliezen, boetes en andere kosten en uitgaven van welke aard dan ook, redelijke kosten van juridische bijstand en accountantskosten daaronder.
Onverminderd HET overige bepaalde IN deze overeenkomst IS heiet zoekt vrouw voor een man 076 toegestaan deze site voor onrechtmatige doeleinden TE gebruiken DAN WEL voor doeleinden DIE ingevolge deze overeenkomst EN/OF eventuele aanvullende voorwaarden verboden zijn.


[L_RANDNUM-10-999]